Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Internet jako cesta pomoci. Internetové poradenství pro pomáhající profese

Datum: 10. 1. 2011
Autor: red

/ Ladislav Ptáček, Bohuslava Horská, Andrea Lásková / Slon / Praha 2010, 1. vyd., 197 str. ISBN 978-80-7419-034-6 /

Co je internetové poradenství? Je o internetové poradenství zájem a kdo je provozuje? Co vše musí umět zvládnout poradce? Má internetové poradenství nějaké hranice? Může internetové poradenství klienta poškodit? Nahradí v budoucnu internetové poradenství práci tváří v tvář? Odpovědi na tyto a četné další otázky lze najít v knižní novince Internet jako cesta pomoci, vydané s podtitulem Internetové poradenství pro pomáhající profese. Publikace představuje jedinečný příspěvek k etablování internetového poradenství jako svébytného a nosného nástroje poradenské praxe. Jejími nanejvýš povolanými autory jsou dlouholetí erudovaní pracovníci Linky důvěry o. s. Modrá linka Brno. Kniha je rozdělena do dvou částí. První je věnována obecným tématům internetového poradenství: definice, pojetí a vymezení služby internetového poradenství, stav internetového poradenství u nás a v zahraničí apod. Druhá část se zaměřuje na specifika internetového poradenství v kontextu linky důvěry a reálií jeho poskytování. Je zaměřena především na nejrozšířenější formu – práci s e-mailovou komunikací. Zabývá se problematikou internetového poradenství v právním rámci a v rámci sociálních služeb, metodikou práce, standardními i specifickými postupy při poskytování služby, stejně jako v této oblasti nezbytnými technickými požadavky a nároky na zajištění služby. Věnuje se rovněž etickým otázkám, supervizi a dalším tématům. Text osloví širší okruh čtenářů z řad pomáhajících profesí a poskytovatelů sociálních služeb a je určen především těm, kdo internetové poradny provozují, nebo těm, kteří o zahájení této činnosti uvažují. Jako studijní příručka po- slouží pedagogům a studentům sociální práce, psychologie, sociální pedagogiky, zdravotnické péče apod. Je určena také všem „internetistům“, kteří se o dané perspektivní téma zajímají.

(tes)

 
  • tisk
  • předplatit si