Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 1 / 2011

Číslo 1 / 2011

Číslo 1 / 2011
Vychází 10. ledna 2011

 

Obsah čísla

Nové knihy
 

Úvod do ergoterapie

str. 1

 

Jak čelit rakovině

str. 1

 

Internet jako cesta pomoci. Internetové poradenství pro pomáhající profese

str. 1

Editorial
 

Sestry promluvily

str. 1

Téma
 

Nový katalog prací

str. 3 - 7

Ze zahraničního tisku
 

Péče o mrtvé tělo i truchlící pozůstalé

str. 8

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Podíl manuálních lymfodrenáží na hojení chronických ran

str. 9 - 11

Přílohy / speciály

Akcent – Příloha VZP

str. 12

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Odběr kapilární krve – rutina s mnoha riziky?

str. 12 - 16

 

Rodičem po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětství

str. 17 - 20

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Psychosociální podpora předčasně porodivších žen po úmrtí novorozence

str. 21 - 27

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Výzkum popisů pracovních činností vrchních a staničních sester

str. 30 - 33

Odborné téma
 

Léčba rány. Krok za krokem v základech hojení ran. Recenzovaný článek

str. 34 - 38

 

Léčba rány. Život s chronickou ránou

str. 39 - 40

 

Nutriční péče. Kvalifikovaná nutriční péče musí být součástí komplexí léčby

str. 41 - 43

 

Nutriční péče. Umělá kojenecká výživa. Recenzovaný článek

str. 44 - 46

Zpravodaj ČAS
 

Pomáháme pomáhat

str. 47

 

Ošetřovatelství v interních oborech

str. 47

 

IX. konference pneumologické sekce

str. 48

 

ČAS v Senátu

str. 49

 

Závažné krvácivé stavy očima lékařů, laborantů a sester

str. 49 - 50

 

Výzva prezidentky ČAS Mgr. D. Juráskové k platové situaci zdravotníků

str. 50

 

Vše o mužích

str. 50

Aktuálně / Po uzávěrce
 

Novela vzdělávacího zákona byla představena veřejnosti

str. 51

 

Ohlédnutí za krásnou iniciativou

str. 51

Zaznamenali jsme
 

Smrt a její rituály pro pozůstalé

str. 52

 

Praktická realizace podpůrné péče ve zdravotnických zařízeních

str. 52

 

Neexistuje „čistá“ nemocnice

str. 53

 

Posílení profesionalizace sester prostřednictvím mentorství

str. 53

 

220. výročí založení VFN v Praze

str. 54

Volné chvíle
 

Vavřín pro Terezu

str. 55

* Všechny články jsou přístupné v tištěné verzi časopisu. Open access je zpřístupněn po 2 měsících od data vydání.