Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Úvod do ergoterapie

Datum: 10. 1. 2011
Autor: red

/ Mária Krivošíková / Grada Publishing, a. s. / Praha 2011 ISBN 978-80-247-2699-1 /

Kniha představuje ergoterapii v celém jejím komplexu, a kromě zajímavých souvislostí z historie a filozofie ergoterapie popisuje současné teoretické koncepty a ergoterapeutické modely. Prostřednictvím příkladů a kazuistik je propojuje s praxí. V oblasti vyšetření se zaměřuje nejen na posouzení senzomotoriky, ale také na hodnocení soběstačnosti, pracovních a volnočasových činností a hodnocení prostředí. Kniha je určena jako učebnice pro studenty ergoterapie, fyzioterapie, sociální práce či speciální pedagogiky. Využijí ji také odborníci v praxi, buď ke zkvalitnění péče o pacienty, nebo v postkvalifikačním vzdělávání.

red

 
  • tisk
  • předplatit si