COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 1 / 2012

Číslo 1 / 2012

Číslo 1 / 2012
Vychází 9. ledna 2012

 

Obsah čísla

Editorial
 

Dobrodružství kvality

str. 1

Téma
 

Ptali jste se. Odpovídá J. Dvořáková z MZ ČR

str. 3 - 4

Nové knihy
 

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence

str. 4

 

Reminiscenční terapie

str. 4

 

Sociální práce ve zdravotnictví

str. 4

 

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I

str. 4

Management
 

Systém evidence a plánování povinných školení

str. 5

Praxe
 

Torakoskopické výkony z pohledu sestry

str. 6 - 7

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou priapismus

str. 8 - 11

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Chronické bolesti svalů, šlach, vazů a kloubů jako symptomy fibromyalgie

str. 11 - 13

 

Starostlivosť o bezdomovcov

str. 14 - 15

 

Psychické poruchy u onkologického pacienta z pohĺadu sestry

str. 16 - 19

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Primární a sekundární prevence u onemocnění karcinom prsu

str. 19 - 21

Odborné téma
 

Urologické diagnózy a jejich příznaky

str. 24

Ze zahraničního tisku
 

Těhotenství a porod: jejich vliv na svalstvo pánevního dna

str. 26 - 27

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Strategie léčby bolesti pomocí lokální terapie u nehojících se ran

str. 28 - 32

Zaznamenali jsme
 

Násilí jako psychiatrický problém

str. 34

Zpravodaj ČAS
 

Pracovní skupina pro kvalitu při ČAS

str. 36

 

O čem bude letošní rok v ošetřovatelství I. část

str. 37

 

Komunikace s handicapovanými pacienty

str. 38 - 39

 

Koedukované kursy a stáže

str. 40

 

Co v učebnicích (možná) nebylo

str. 41 - 42

Errare humanum est
 

Sestra a drogy

str. 44