Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2012

Sestry na sále ve společenském

Datum: 5. 3. 2012
Autor: jš; mhe

Pod patronací České asociace sester a za podpory Magistrátu hlavního města Prahy se dne 17. února uskutečnil v paláci Žofín v Praze 3. reprezentační ples sester, známý pod názvem Sestry na sál. Akce se zúčastnila i naše Florence.

Soutěž Miss sestra 2011

Součástí plesu byla soutěž o nejsympatičtější sestřičku v ČR, vyhlašovaná společností We Make Media, s. r. o., v rámci projektu Sesterna. Výběr finalistek probíhal na webových stránkách společnosti We Make Media. Hlasy návštěvníků webu nakonec stanovily 10 finalistek, o kterých ve finále soutěže rozhodovala porota složená z významných lékařů, zástupců výrobců zdravotnických prostředků a dalších osobností. Váženým hostem plesu a především jedním z porotců v soutěži Miss sestra 2011 byl i primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda.

Miss sestrou 2011 se stala záchranářka Petra Hladíková z FN Královské Vinohrady (uprostřed), titul 1. vicemiss sestra 2011 a zároveň Miss sestra sympatie 2011 si odnesla Veronika Švandová z Nemocnice Na Homolce (vlevo) a 2. vicemiss sestrou 2011 se stala Iva Víšková z Radiologického centra Multiscan Pardubice (vpravo)
V předvečer plesu se na slavnostním seznamovacím večírku sešly finalistky s prezidentkou ČAS Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., a odbornou porotou. Na obr. zleva Prof. MUDr. Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEM, a Prof. MUDr. Tomáš Zima, děkan 1. LF UK Praha

jš, mhe

 
  • tisk
  • předplatit si