COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 4 / 2012

Číslo 4 / 2012

Číslo 4 / 2012
Vychází 2. dubna 2012

 

Obsah čísla

Editorial
 

Tým mimořádných osobností

str. 1

Téma
 

Komora už má svůj název

str. 3

 

Skupina technických profesí komory nelékařů

str. 3 - 4

Nové knihy
 

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

str. 4

 

Trénujte si mozek

str. 4

 

Ošetřovatelství I

str. 4

Praxe
 

Prevence zubního plaku

str. 5 - 6

 

Moderní léčba křečových žil

str. 8

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Nutriční podpora dětského pacienta se syndromem krátkého střeva

str. 9 - 11

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Jak pokračovat dál v domácí hospicové péči, když žádný systém paliativní péče v ČR neexistuje?

str. 11 - 13

Ze zahraničního tisku
 

Kardiostimulátory: Jsou pacienti dostatečně informováni?

str. 14 - 16

 

Je mateřský přístup k pacientovi vhodný?

str. 17 - 18

 

Jak dobré jsou důkazy pro využívání hodnocení rizika k prevenci vzniku dekubitů?

str. 18 - 21

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Vietnamský novorozenec v české porodnici – úskalí ošetřovatelské péče

str. 24 - 27

Odborné téma
 

Pomáhající síla nemocničního prostředí

str. 28 - 29

 

Prostředí jako pomůcka pro seniory

str. 30 - 31

Ze zahraničního tisku
 

Do jaké míry mohou pomůcky zmírňující tlak vést ke snížení nákladů na ošetřování dekubitů?

str. 31 - 34

Praxe
 

Absorpční prostředky a produkty pro péči o pokožku při inkontinenci

str. 35 - 36

 

Inkontinence u seniorů s diabetes mellitus

str. 36 - 39

Ze zahraničního tisku
 

Inkontinence stolice a zácpa

str. 39 - 40

Kongresový list
 

Příslib hezkého jara

str. 41

Zpravodaj ČAS
 

Pracovní skupina pro vzdělávání při ČAS

str. 42

 

Mezinárodní aktivity ČAS

str. 42 - 43

Errare humanum est
 

Úmrtí pacienta a základní otázky

str. 44