Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2017

Hojení ran opět pod taktovkou časopisu Florence

Datum: 9. 5. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Efektivní hojení ran – komplexní pohled na prevenci a léčbu dekubitů. Takový je název letošního cyklu vzdělávacích akcí, které pro vás připravil časopis Florence. Jako první je měly možnost navštívit sestry a ostatní NLZP z Moravskoslezského a Pardubického kraje. První vzdělávací akce se totiž konala ve středu 22. března 2017 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě a druhá ve čtvrtek 20. dubna v Hotelu Euro v Pardubicích.

Po úvodních slovech šéfredaktorky časopisu Florence, která přivítala přítomné posluchače, se slova ujala Bc. Jana Dvořáková, lektorka certifikovaného kurzu hojení ran v NCO NZO v Brně. V prvním bloku seznámila posluchače se základními pojmy, s tím, co je dekubitus, s místními příčinami jeho vzniku a s novinkami v klasifikaci stupňů dekubitálních lézí. Dále se zaměřila na zásady správné prevence dekubitů. Posluchače seznámila také s mezinárodními dokumenty (EPUAP, WUWHS) a s jejich využitím v praxi, dále hovořila o dostupných nástrojích v prevenci dekubitů a jejich použití v praxi. Zaměřila se zejména na správné polohování, výběr vhodné matrace a využití profylaktického krytí. Část prezentace byla zaměřena na správnou diferenciální diagnostiku dekubitů a IAD.

V druhém odpoledním bloku, který byl zaměřen prakticky, se posluchači mohli seznámit se zásadami efektivního hojení dekubitů pomocí materiálů pro fázové hojení rány. Na vlastní oči si mohli prohlédnout a vlastnoručně osahat nejmodernější materiály využívané k léčbě nejen dekubitů. Seznámili se s výběrem vhodných krytí pro jednotlivé stupně dekubitů.

Třetí odpolední blok se věnoval výživě. Ta je totiž nedílnou součástí péče o dekubity. O tom, jaký vliv má výživa na hojení chronických ran a proč jsou poruchy výživy rizikovým faktorem, hovořil Mgr. Marek Tomečka, Ph.D., Medical Advisor společnosti Nutricia, a. s. Ve svém sdělení se zabýval nejprve faktory, které ovlivňují hojení, a následně představil několik studií, které se zabývaly rozdíly v hojení ran u pacientů, kterým byla podávána vysokoproteinová výživa obohacená o arginin (speciálně vyvinutá pro pacienty s dekubity), a u pacientů, kteří dostávali placebo nebo isokalorickou/isonitrogenní nespecifickou výživu. Ze studií vyplynulo, že u pacientů, kteří užívali vysokoproteinovou výživu obohacenou o arginin, došlo během sledovaného období ke zmenšení dekubitů, snížení počtu převazů a zkrácení doby strávené převazy, přičemž tato intervence přináší nákladovou úsporu zdravotnímu systému.

fota: Magda Hettnerová

V závěru akce si mohli pardubičtí účastníci ještě vyzkoušet profylaktické krytí v praxi – video je dostupné na facebookovém profilu časopisu Florence na adrese www.facebook.com/Florencecasopis.

Další vzdělávací akce časopisu Florence zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů se budou konat 21. června v Olomouci, 13. září v Českých Budějovicích, 19. října v Brně a 8. listopadu v Praze. Bližší informace společně s přihláškou naleznou zájemci na www.florence.cz/vzdelavani/akce a v každém čísle časopisu Florence.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si