Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Vavřín pro Terezu

Datum: 10. 1. 2011
Autor:

Zábavné, lidské, napínavé i odborné – tak by se dalo charakterizovat finále 2. ročníku soutěže pro zdravotní sestry BATIST Nej sestřička 2010. Konalo se v Městském divadle Dr. J. Čížka v hotelu U Beránka v Náchodě 4. prosince a pořádal ho stejně jako vloni přední výrobce a distributor zdravotnických a hygienických prostředků v České republice Batist, s. r. o. Červený Kostelec a David Novotný. O titul se střetlo deset finalistek.

Záštitu nad akcí měla Česká asociace sester, ministr zdravotnictví Leoš He­ger, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, poslanci Soňa Marko­vá a David Vodrážka, starosta Náchoda Jan Birke, starosta Červeného Kostelce Petr Mědílek a senátor Petr Pakosta.

„Je to spíše společenská akce, kde chci ukázat lidem, že i zdravotní sest­řičky jsou soutěživé, společenské a mají rády legraci a zábavu, i když mají velmi náročnou a obětavou práci,“ uvedl Da­vid Novotný, který projekt vymyslel.

Florence byla hlavním mediálním partnerem akce

Florence byla mimo jiné vyhlašova­telem soutěže Nej sestřička sympa­tie o nejsympatičtější sestřičku, kterou prostřednictvím sms zpráv z finalistek vybírali její čtenářky a čtenáři. Stala se jí devětadvacetiletá Magda Rusnáko­vá z nemocnice Nový Jičín, která v zá­věru slavnostního večera z rukou šéfre­daktorky časopisu převzala pěkný dá­rek a předplatné časopisu na dva roky. Nejsympatičtější sestřičku volili také uživatelé serveru osetrovatelstvi.info. Vyhrála šestatřicetiletá Zuzana Ner­muťová z Nemocnice Náchod, které ce­nu během slavnostního večera předala Lenka Šnajdrová ze sponzorské firmy Ing. Hana Selicharová – Setrans.

V záři reflektorů – žádný problém!

Úspěch prvních bonmotů a lehce nefor­mální atmosféra v sále elektrizovaly mo­derátora večera Zdeňka Podhůrského. Po celý večer z něj sršely jikry a současně přátelská vstřícnost, která dokonale po­mohla soutěžícím zbavit se trémy. Netr­valo dlouho a nejedna z nich v sobě ob­jevila „šoumena“ a vesele komunikovala s moderátorem i publikem. Všechny se pak shodly, že mnohem větší trému mají u pacientů než ve světlech ramp.

Soutěžní večer

Soutěž měla několik kol prolože­ných písničkami. Zazpívali H. Janků, M. Nosková, M. Foret, S. Nálepková, M. Březinová, S. Postlerová a další. Po­četná porota známkovala výkony fina­listek na desetistupňové škále. V prv­ním kole se v rozhovoru s moderáto­rem představila každá ze soutěžících. Ve druhém otázky pokládala porota, v dalším kole se finalistky musely pro­měnit v manekýny a předvést oblečení pro sestry, které pro ně ušila firma Me­dica Filter. V dalším kole musely sestry prokázat svou odbornost – zabandážo­vat pacienta, správně zvolit velikost in­kontinenčních kalhotek, připravit pa­cienta na kanylaci apod. Pomocníkem jim byly výrobky firmy Batist.

Pro třicetičlennou porotu bylo ne­smírně obtížné výkony diferencovat. Všechny byly na vysoké úrovni, kaž­dá z finalistek byla zvláštní osobností. Vavřín vítězky by zasloužily všechny. Vítězka však mohla být pouze jedna.

Na zúčastněné čekaly dárky, kosme­tické balíčky, pro vítězku šperk od spo­lečnosti Energetix, dárek od společnos­ti Setrans, víkend v hotelu Grand Maje­stic Praha, luxusní hodinky, poukázka od společnosti Medicom VIP, různé po­ukázky na služby, zájezd do Spojených arabských emirátů a další hodnotné dárky. Finalistky obdržely dárkové ko­še od společnosti Irel a vlasovou kosme­tiku Salerm Cosmetics.

Je zajímavou náhodou, že zatímco v prvním ročníku se stala vítězkou fi­nalistka nejstarší, tentokrát naopak zvítězila nejmladší – čtyřiadvacetile­tá Tereza Pavlásková z Fakultní Tho­mayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze. Říkala, že má ráda svou práci a svoji rodinu. Volný čas tráví s man­želem, jezdí na Moravu k rodičům, kde společně chodí na procházky se psem, grilují, užívají si radostí života.

Úplně poslední slova večera zazně­la z úst obchodního ředitele firmy Batist Ing. Tomáše Mertlíka: „Těšíme se na tře­tí ročník a já doufám, že se tu opět všich­ni sejdeme, abychom mohli opět sestrám za jejich nelehkou práci poděkovat!“

 PR. Text a foto jš

 
  • tisk
  • předplatit si