COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 10 / 2012

Číslo 10 / 2012

Číslo 10 / 2012
Vychází 1. října 2012

 

Obsah čísla

Editorial
 

Očkovat ano či ne?

str. 1

Seriál
 

Seriál - komunikace - Komunikace je jako hra tichá pošta. Slyšíme něco jiného, než co nám druhý říká

str. 3 - 4

Rozhovor
 

Rozhovor s Janou Blablovou: Člověk se může zhroutit nebo bojovat. Já bojuji

str. 6 - 9

Odborné téma
 

Povinnosti sestry při očkování

str. 11 - 13

 

Očkování – nové trendy, vakcíny a postupy

str. 14 - 15

 

Co, jak a kdy očkovat?

str. 16 - 18

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Intenzivní ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou generalizovaného tetanu

str. 19 - 22

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Prekancerózy děložního hrdla

str. 23 - 25

 

Role všeobecné sestry v procesu očkování

str. 26 - 28

Praxe
 

Péče o pacienty – cizince s diagnózou tuberkulóza a komunikace s nimi

str. 29 - 31

Pro studenty
 

Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

str. 34

 

Za katedrou - Postřehy z učitelské praxe

str. 35

Zpravodaj ČAS
 

Komplexní péče o seniora byla hlavním tématem tradičních ošetřovatelských dní

str. 36 - 37

Nově registrovaný Přípravný výbor ČKZP bude mít víc pravomocí než dosud

str. 36

 

Prohlášení České asociace sester ke zneužívání sester poskytovateli zdravotní péče

str. 38

Informační servis
 

Současnost a budoucnost ošetřovatelství a porodní asistence se řešila v Českých Budějovicích

str. 39

 

Senioři si zvolí Miss staré koleno

str. 39

 

Pražská záchranka funguje již 155 let

str. 40

Nové knihy
 

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry

str. 40

 

Konflikty a vyjednávání. Umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál

str. 40

 

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - interna

str. 40

 

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - pediatrie, chirurgie

str. 40

Právo
 

Co přinesl nový zákon záchranářům? (III. díl)

str. 41

Historie
 

Což takhle uvařit si "fýzák"?

str. 42 - 43