Zpět do archivu

Číslo 3 / 2018

Číslo 3 / 2018

Číslo 3 / 2018
Vychází 14. června 2018

 

Obsah čísla

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Bazální stimulace z pohledu studentky bakalářského studia 1. LF UK

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Analýza a hodnocení modelu dynamického interakčního procesu Orlandové

 

Najčastejšie problémy u žien po pôrode cisárskym rezom

Editorial
 

Na každém konci je nový začátek

str. 1

O čem se mluví

Vzdělávání sester – „velké“ téma dneška

str. 2 - 3

Rozhovor

Zdravotní postižení a tělesná výchova se nevylučují. Vzor si můžeme vzít z Finska

str. 4 - 5

Seriál

Jak nevyhořet v práci sestry?

str. 6 - 7

Odborné téma

Pacient se zrakovou vadou v ordinaci dentální hygienistky

str. 8 - 11

Role sestry v péči o pacienta se zubní náhradou

str. 11 - 12

Praxe
 

Fentanylové náplasti – lék, či nová droga v přednemocniční neodkladné péči

str. 14 - 16

Návrh ošetrovateľského štandardu aplikácie imunoglobulínového prípravku subkutánnou cestou

str. 18 - 19

Rušíme otazníky kolem kaudálního bloku

str. 20

Čištění rány s využitím krytí UrgoClean a UrgoClean Ag u pacientů s diabetem

str. 22 - 24

Z konferencí
 

Sestry z Evropy jednaly v Bruselu o aktuálních problémech ošetřovatelství

str. 26 - 27

 

ČAS ocenila sestry cenou Florence Nightingale

str. 27

 

Čtvrtstoletí Jiráskových dnů

str. 28

 

Plzeň hostila IX. ročník konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství

str. 29

Historie

Historie ošetřovatelství v Dánsku

str. 30 - 32

Pro školy
 

VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem je nejlepší zdravotnickou školou roku 2017

str. 33

Právo

Hospitalizace dětí a rodičovská práva

str. 34

Recenze knihy
 

Interrupcia – etická výzva pre svetové náboženstvá

str. 35

Lekce angličtiny
 

Tooth eruption in children

str. 36