COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 7 - 8 / 2016

Číslo 7 - 8 / 2016

Číslo 7 - 8 / 2016
Vychází 4. července 2016

 

Obsah čísla

Editorial
 

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny (Buddha)

str. 1

O čem se mluví
 

Nový registr nelékařských zdravotnických pracovníků

str. 2 - 3

Rozhovor
 

Mlčení bolí, když svědci domácího násilí neudělají nic pro to, aby pomohli

str. 4 - 6

Seriál
 

Laterární náklon jako malý zázrak moderního zdravotnictví

str. 8 - 9

Nové knihy
 

Kurz právní sebeobrany

str. 10

 

Ošetřovatelská péče 2. díl

str. 10

 

Autogenní trénink a autogenní terapie

str. 10

 

Protetika II

str. 10

Odborné téma
 

Asijská strava aneb v Thomayerově nemocnici se jí i hůlkami

str. 11 - 13

 

Výživové faktory chránící před rakovinou

str. 14 - 16

 

Výživa u pacientů s kolorektálním karcinomem

str. 17 - 18

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Uspokojování spirituálních potřeb z pohledu pacienta

str. 22 - 24

Praxe
 

Je nárůst nemocných trpících mentální anorexií podmíněn společensky?

str. 26 - 27

 

Edukácia pacienta liečeného warfarínom

str. 28 - 29

 

Čich a chuť

str. 30 - 31

Z konferencí
 

Fakulta architektury ČVUT hostila nefrologickou společnost

str. 32 - 33

 

Harrachov hostil jubilejní XX. Harrachovské chirurgické dny

str. 34 - 35

Public relations
 

Prestižní akreditace pro NephroCare

str. 35

Z konferencí
 

ČKPA nově pod názvem Česká komora porodních asistentek

str. 36

 

II. jarní konference Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK

str. 36

 

Peritoneální dialýzu u nás využíváme málo. Proč?

str. 37 - 38

 

XIX. konference pneumologické sekce ČAS

str. 40 - 41

 

O pediatrickém ošetřovatelství v praxi se diskutovalo na půdě 3. LF UK

str. 41

Zajímavost
 

Výživa kosmonautů

str. 42 - 43

Zdraví sestry
 

Jak rozpoznat syndrom vyhoření a jak mu předcházet?

str. 44 - 45

Zkušenosti ze zahraničí
 

Zdravotní laborantky navštívily Lotyšsko

str. 46

Lekce angličtiny
 

Diet for children suffering from diarrhoea

str. 47