COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 2 / 2010

Číslo 2 / 2010

Číslo 2 / 2010
Vychází 5. února 2010

 

Obsah čísla

Fejeton
 

Z lednového zápisníku

str. 1

Editorial
 

Akcent se představuje

str. 1

Téma
 

Trend – poptávka po sestrách. Ne příliš staří pro pečovatelství?

str. 3 - 4

 

Trend – poptávka po sestrách. Romové jako pomocníci v nemocnicích

str. 5 - 6

Zpravodaj ČAS
 

Čas pro dermatovenerologickou sekci

str. 8 - 10

 

Konference traumatologicko-ortopedické sekce a VFN

str. 10

 

Co život dal a vzal

str. 10

 

Sestry na tanečním sále

str. 11

 

Ošetrovateľské brošne a odznaky

str. 12

Ze zahraničního tisku
 

Nursing Times, 2009, 105, č. 36, 37

str. 13

Trendy
 

Sladké léčivé zlato. Medová terapie využívaná v ošetřovatelství

str. 14

Historie
 

Ženy, které měnily zdravotnictví 10. – Marta Anna Šindlerová

str. 16

Kazuistika
 

Péče o pacienta s dg. paranoidní schizofrenie

str. 17 - 18

Praxe
 

Recenzovaný článek. Nejčastější onemocnění oka v dětském věku

str. 19 - 21

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Refrakční vady v dětském věku a jejich korekce

str. 28 - 29

Praxe
 

Pleoptická cvičení tupozrakosti u dětí

str. 30 - 31

 

Ortoptické cvičení v Očních mateřských školkách

str. 32

 

Dětské brýle

str. 33

 

Práce stomasestry – co děláme a stejně a v čem se možná lišíme

str. 34

 

Když se nedaří léčba chronické rány

str. 35

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Ošetrovanie chorých Alzheimerovou chorobou

str. 36 - 38

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Enterální výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče

str. 39 - 41

Výzkum
 

Inkontinence v České republice

str. 42

Akce, události
 

Budoucí zdravotní laboranti potřinácté „zkřížili zbraně“

str. 44

 

Telekonference jako příspěvek k inovaci

str. 45

Vzdělávání
 

Učíme se rozumět

str. 46

Odborný text
 

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Hypertenze pro dipl. farmaceutické asistenty

str. 48