COVID-19
 

Rejstřík 2014

 
Článek Číslo / strana
Pro školy

Motivace studentů „nezdravotníků“ ke studiu ošetřovatelství

7 - 8 / 32 - 34

Servis

ČNRDD a Nadace pro transplantace kostní dřeně poděkovaly loňským dárcům

5 / 39

Udělejte něco pro sebe a přijďte na Den zdraví

10 / 6

Batist Nej sestřičkou 2014 se stala sestřička Simona Hájková

11 / 39

Módní přehlídka upozornila na riziko rakoviny prsu u mladých žen

12 / 37

Přírodní kosmetika pomáhá i lidem s bolestmi

12 / 37

Klauni pokřtili knihu o životě stomiků

12 / 38

Florence Akademie

Moderní léčba diabetu = individuální terapie pro konkrétního nemocného

5 / 8 - 9

Kompetence diabetologických – edukačních sester

9 / 8 - 9

Diabetes a obezita, režimová opatření

10 / 4 - 6

Zásady správné edukace diabetika

11 / 7 - 9

Názory

XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí v Pardubicích očima sestry

3 / 40

Stačí sestře středoškolské vzdělání i dnes?

10 / 3

K bezpečnému pracovnímu prostředí společně s Evropou

11 / 38 - 39

Z konferencí

Vzdělávání – dobrovolná povinnost?

1 - 2 / 34 - 35

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Průzkum ČAS 2013

1 - 2 / 35

První česko-slovenská workshopová škola v ošetřovatelství se konala na Slovensku

1 - 2 / 36 - 37

Sestrou pacientům, sestrou také sobě

1 - 2 / 37

Otazníky kolem porodů vedených porodní asistentkou

1 - 2 / 38 - 39

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

3 / 35 - 36

Nemylme se v paliativní péči

3 / 36 - 37

8. kongres primární péče

3 / 38

Praha hostila 39. angiologické dny 2014 s mezinárodní účastí

3 / 38

Konflikty, stresy, pocity úzkosti – symboly naší doby

3 / 39

INSPO 2014 letos přilákalo stovky návštěvníků

4 / 38 - 39

Ošetřovatelství napříč kontinenty láká. Pro velký úspěch čeká konferenci repríza

4 / 40

Východiska ze současných problémů ZZS hledala olomoucká konference

5 / 34 - 35

Sestry pomáhají s odvykáním kouření

5 / 35

Tis červený – aneb kolik jeho semínek zabije člověka?

5 / 36

Jak se staví k otázkám zdravotnictví a problémům NLZP čeští kandidáti do Evropského parlamentu?

5 / 37

Regenerativní medicína – naděje napříč obory medicíny

5 / 38

Zdravotně-sociální péče ve zdravotnictví přilákala do ÚVN desítky posluchačů

6 / 36 - 37

Jaké jsou přínosy biologické léčby v oborech revmatologie, dermatologie a gastroenterologie?

6 / 38 - 39

Volby prezidia České asociace sester v roce 2015

6 / 39

Klinické aspekty sesterské péče u dialyzovaných pacientů

7 - 8 / 36

XV. volební konference pneumologické sekce ČAS

7 - 8 / 37

Výzkum odhalil nedostatky ve výživě nejmenších dětí. Pomoci by mohlo nutriční programování

7 - 8 / 38 - 39

Den zdravé nemocnice přilákal do ÚVN dvě stovky lidí

7 - 8 / 40

Šťastný úsměv pomáhá rodičům i dětem s rozštěpem

7 - 8 / 40

K svátku popřáli sestrám v Brně i Romeo s Julií

7 - 8 / 41

Nefrologické sestry se sešly v Kongresovém centru Praha

9 / 32

Švédsko hostilo stomické sestry

9 / 33

Setkání s prezidentkou rakouské asociace pro prevenci dekubitů (APUPA) ve FN Plzeň

9 / 34

Podpora praktické implementace směrnice 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty v ČR – společný úkol ČAS a hlavní sestry MZČR

9 / 35

ČAS partnerem v mezinárodním projektu LdV Partnerství „Posílení inovací ve vzdělávání a odborné přípravě pro zdravotnický personál v Evropě“

9 / 36 - 37

Dětských sester je málo, v jejich vzdělávání dojde ke změnám

9 / 37

Není ticho jako ticho – chystá se 3. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením

9 / 38

XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech přinesl řadu témat k diskuzi

10 / 30 - 31

Reakce České asociace sester na článek v MF Dnes „Chybějí zdravotní sestry, které se s pacientem bavily“

10 / 32 - 33

Královéhradecké ošetřovatelské dny oslavily dvacetileté výročí

10 / 34 - 35

Ve Stockholmu probíhalo 17. jednání Evropského panelu pro prevenci dekubitů

10 / 36 - 38

Poranění ostrými předměty byla tématem mezinárodní konference

10 / 40 - 41

Projekt přeshraniční spolupráce obohatil české i německé zdravotníky

11 / 30 - 31

Praha hostila 15. světový kongres prevence nemocničních nákaz

11 / 32 - 33

Lékaři a sestry v Olomouci diskutovali o problematice obezity

11 / 34 - 35

MUDr. Radim Uzel opět v Ústí nad Orlicí

11 / 36

Pracovní setkání nefrologických sester se zabývalo klinickými aspekty péče

11 / 36

V Ostravě se sešly špičky traumatologie z celého světa

12 / 3

Cílem komunikace ve zdravotnictví je spokojený pacient

12 / 30 - 31

Na Šumavě se hovořilo nejen o novinkách v ošetřovatelství

12 / 31

Sestry si vyzkoušely osteosyntézu v praxi

12 / 32 - 33

Otázky pro kandidáty do voleb prezidia ČAS pro rok 2015

12 / 34 - 36

Pro studenty

Jak vypadá výuka ošetřovatelství „nezdravotníků“ v kombinované formě studia na 3. LF UK v Praze

6 / 32 - 34

Historie

Historický vývoj ochrany zdraví před účinky ionizujícího záření

1 - 2 / 44 - 47

Průmyslová revoluce a rozvoj měst s sebou přinesly i bídu a smrt tisíců lidí

4 / 42 - 43

Počátky a vývoj babictví: 1. díl – Od venuše k císařskému řezu

5 / 40 - 42

Počátky a vývoj babictví: 2. díl – Od bab pupkořezných k porodníkům

6 / 40 - 42

Injekční stříkačka – jednoduchý vynález, k němuž však vedla dlouhá cesta

9 / 40 - 42

Vstup mužů do ošetřovatelství

11 / 40 - 41

Od „rovnošatu“ k tričku a kalhotám

12 / 40 - 41

Seriál

Nový občanský zákoník VII. Odpovědnost za škodu Způsob a rozsah náhrady újmy

11 / 3 - 6

Praxe

Světový den boje proti dekubitům

1 - 2 / 30 - 31

Delegování a time management v práci sestry – manažerky

1 - 2 / 32 - 33

Stres a syndrom vyhoření v práci sestry – manažerky

3 / 33 - 34

Bezpečí pacientů na psychiatrii

4 / 36 - 37

Kazuistika pacientky s diagnózou primární hyperoxalurie typu I

5 / 30 - 31

Historický vývoj rouškování v Nemocnici Na Homolce

6 / 30 - 31

Prvé absolventky špecializačného študijného programu v odboroch vnútorného lekárstva na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

7 - 8 / 30 - 31

Lze skutečně kvantifikovat veškeré aspekty kvality ošetřovatelské péče? aneb Úsměv nic nestojí

9 / 26 - 27

Ideální zdravotnické pracoviště a jak mohou sestry ovlivnit jeho reputaci

9 / 28 - 29

Dlouhodobá péče a péče v poslední fázi života ve Velké Británii

10 / 28 - 29

Šaty dělají člověka, uniforma sestru

11 / 24 - 25

Poanestetická péče na dospávacím pokoji ve FN Ostrava a v ČR

11 / 26 - 29

Bolest a její léčba

12 / 26 - 27

Mýty o zdravotně dokonalé obuvi zdravotníků

12 / 28 - 29

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe

Proč dochází k násilným incidentům při ošetřování pacientů?

1 - 2 / 21 - 23

Význam komunikace při prevenci násilných incidentů

3 / 23 - 25

Ošetřovatelská péče o ženu s preeklampsií

5 / 25 - 29

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Hodnocení stavu výživy seniorů v Nemocnici ve Frýdku-Místku

1 - 2 / 11 - 15

Postavení mentora v současné klinické praxi

1 - 2 / 15 - 20

Vplyv neúspěšného dojčenia na psychiku žien

1 - 2 / 26 - 28

Přístup ke zdraví a prevence nemocí u romské minority

3 / 26 - 28

Riziko institucionalizace hospitalizovaných seniorů

4 / 25 - 27

Fluktuace sester ve zdravotnických zařízeních

4 / 28 - 31

Svědkové Jehovovi a zdravotní péče

5 / 21 - 25

Hodnocení kvality poskytované péče v porodnicích Pardubického kraje

7 - 8 / 27 - 29

Měření přesnosti axilárních teploměrů používaných na dětském oddělení

9 / 15 - 17

Muslimská klientela v českých lázních: specifika ošetřování a pobytu

11 / 21 - 23

Kvalita života ženy po spontánním a operativním porodu

12 / 18 - 22

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Využitie meracích a hodnotiacich nástrojov v starostlivosti o pacientov po cievnej mozgovej príhode

4 / 32 - 35

Význam dĺžky dojčenia v prevencii chorôb u dieťaťa

7 - 8 / 21 - 23

Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí

7 - 8 / 24 - 26

Perioperačná nutričná starostlivosť

9 / 18 - 20

Nedostatek spánku u sester ve směnném provozu

9 / 20 - 22

Problematika kouření a konzumace alkoholu v České republice

12 / 24 - 25

Odborné téma

Když se řekne cystická fibróza

1 - 2 / 4 - 6

I nemocné děti musejí žít naplno (příběh pacientky)

1 - 2 / 7 - 8

Pomoc s odvykáním kouření – standard ošetřovatelské péče

1 - 2 / 9 - 10

Nebezpečná akantaméba

3 / 10 - 13

Pomocná ruka na cestě tmou

3 / 14 - 16

Když se řekne šedý zákal

3 / 17 - 18

Vyšetření dětských očí

3 / 20

Kvalita zraku ve vztahu ke specifickým poruchám učení

3 / 21 - 22

Péče o dětský chrup

4 / 12 - 14

Péče o dutinu ústní u nemocného během hospitalizace v nemocnici

4 / 15 - 17

Ošetřovatelská péče v dentální implantologii

4 / 18 - 21

Problematika dentální hygieny v dětské populaci

4 / 22 - 24

PROJEKT 35 – vzdělávání sester

5 / 14 - 15

Nehormonální antikoncepce

5 / 16 - 18

Máme poševnímu prostředí pomáhat, nebo škodit?

5 / 19 - 20

Jak si udržet váhový úbytek

6 / 10 - 11

Mysleme na výživu chirurgických pacientů včas

6 / 12 - 14

Vliv cílené nutriční podpory v rámci péče o oslabené pacienty

6 / 16 - 18

Čo vie verejnosť na Slovensku o obezite ako riziku rakoviny

6 / 19 - 22

Resuscitace v dětském věku

7 - 8 / 8 - 10

Úloha pediatra při hubnutí dětí

7 - 8 / 19 - 20

Porokarcinom

9 / 10 - 11

Úroveň znalostí o prevenci melanomu laické veřejnosti v městě Brně

9 / 12 - 14

Inkontinenční pomůcky v ošetřovatelské péči

10 / 8 - 10

Péče o geriatrického pacienta na chirurgické jednotce intenzivní péče

10 / 12 - 13

Základy komunikace s lidmi se sluchovým postižením ve zdravotnickém zařízení

10 / 14 - 16

Kdy u bolestivých stavů kloubů a páteře podávat/nepodávat analgetika?

11 / 12 - 13

Správná technika Nordic walking a jeho vliv na zdraví

11 / 14 - 15

Rehabilitační metoda McKenzie

11 / 16 - 17

Rehabilitační ošetřovatelství – teorie a praxe

11 / 19 - 20

Vplyv výživy na priebeh hojenia rán

12 / 6 - 9

Šetrná nekrektomie

12 / 10 - 11

Zkušenost s ultrazvukovou metodou pro léčbu ran

12 / 13 - 14

Vzdělávání

Nezdravotníci v kombinované formě studia oboru všeobecná sestra

5 / 32 - 33

Informační servis

500. dobrovolný dárce z ČNRDD daroval své buňky pro záchranu života

1 - 2 / 41

INSPO 2014 představí novinky v technologiích

1 - 2 / 41

Urologie na Karlově slaví 20 let laparoskopie a poprvé v ČR s 3D systémem

1 - 2 / 41

4. ročník soutěže Miss sestra zná svou vítězku

3 / 41

Další ročník soutěže Batist Nej sestřička byl vyhlášen

4 / 41

Myslete na své ledviny – začněte den sklenicí vody

4 / 41

Stomikům ve VFN v Praze pomáhají stomičtí dobrovolníci

4 / 41

Právo

Fotografování chorobopisu pacientem

1 - 2 / 43

Nový občanský zákoník: V čem se dotkne práce sestry?

3 / 3 - 4

Nepodání léků jako důvod ukončení pracovního poměru

3 / 43 - 44

Nový občanský zákoník II: Osobnost a její ochrana

4 / 3 - 5

Nový občanský zákoník III: Práva pacientů

5 / 3 - 6

Odmítání hygieny potřebným pacientem a napadání sestry

5 / 43

Nový občanský zákoník IV: Informovaný souhlas

6 / 3 - 5

Nový občanský zákoník V: Odpovědnost za škodu

7 - 8 / 3 - 4

Nový občanský zákoník VI: Odpovědnost za škodu

9 / 3 - 4

Rozhovor

Sestry svou práci vykonávají skvěle, ale zapomínají při ní na srdce

3 / 6

Život s rozštěpem se změnil. Medicína pokročila a pacienti mají přístup k potřebným informacím

4 / 8 - 11

I krize vztahů je civilizační nemoc

5 / 10 - 12

Statečná Naděje znamená nevzdat to

6 / 6 - 9

Spolupráce s ČR nám přináší hlavně nové zkušenosti

9 / 6 - 7

Nové knihy

Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví

1 - 2 / 42

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III – gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie; 2., dopl. vydání

1 - 2 / 42

Pozitivní myšlení - Jak změnit svůj přístup a dívat se na život optimisticky

1 - 2 / 42

Žena po 40 - Sebevědomá a v kondici

1 - 2 / 42

Jemná motorika – Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování

3 / 42

Lymeská borelióza – 4., přepracované a dopl. vydání

3 / 42

Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium

3 / 42

Volnočasové aktivity pro seniory

3 / 42

Opatrovnictví osob s duševní poruchou

4 / 21

Psychiatrické minimum

4 / 21

Univerzita medicínského práva

4 / 21

Zubní lékařství

4 / 21

Imunologie stručně, jasně, přehledně

5 / 12

Péče o dítě s postižením sluchu

5 / 12

Rychlá relaxace - Minutová cvičení proti každodennímu stresu

5 / 12

Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

5 / 12

Klinická farmacie II

6 / 9

Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole

6 / 9

Logoterapie – Existenciální analýza jako hledání cest

6 / 9

Teorie a praxe poradenské psychologie

6 / 9

Jak překonat vztek a podrážděnost – Zachovejte chladnou hlavu

7 - 8 / 34

Jídelníček kojenců a malých dětí – 3., doplněné a aktualizované vydání

7 - 8 / 34

Kardiologie pro obor ošetřovatelství – 2., rozšířené a doplněné vydání

7 - 8 / 34

Kardioonkologie – 2., přepracované a doplněné vydání

7 - 8 / 34

Ošetřovatelství v psychiatrii

10 / 29

Jemná motorika

10 / 29

Srdeční arytmie: praktické poz námky k interpretaci a léčbě

10 / 29

Léčíme si záda sami

11 / 29

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie

11 / 29

Ošetřovatelství založené na důkazech

11 / 29

Sociální gerontologie

11 / 29

Zvládání problémových situací se seniory nejen v pečovatelských službách

12 / 38

Ať žijí stomici

12 / 38

Pro tvůj šťastný úsměv

12 / 38

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – 4. ročník

12 / 38

Napsali pro Florence

Přání hlavní sestry ČR

1 - 2 / 3

Lekce angličtiny

Influenza

1 - 2 / 48

Cataracts

3 / 44

Dental Hygiene

4 / 44

Artificial insemination

5 / 44

Child Nutrition

6 / 44

Nappy Rash

7 - 8 / 44

Seborrheic verruca

9 / 48

Osteoporosis

10 / 44

Back pain

11 / 43

Venous leg ulcers

12 / 43

Dopisy čtenářů

Výlet na Svatý Kopeček

7 - 8 / 39

Editorial

Vstupte do nového roku bez podnosnice libočudné

1 - 2 / 1

Kdyby mrkev obsahovala alkohol, tak by byli králíci pořád na maděru

3 / 1

Nemusíte si čistit všechny zuby. Stačí jen ty, které chcete zachovat

4 / 1

Pomoc má mnoho podob

5 / 1

Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu (G. B. Shaw)

6 / 1

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky (Indira Gándhí)

7 - 8 / 1

Odkud se vzala „včelka“?

9 / 1

Zestárnout není umění – umění je vyrovnat se s tím

10 / 1

Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světe nemůže nahradit tělesná cvičení

11 / 1

Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději

12 / 1

Knižní recenze

Speciální psychologie; 5., přeprac. vydání

9 / 48

Public relations

Bělejší zuby? Jde to. Za jednu hodinu i o šest odstínů

4 / 6

Jak se žije pacientům s dialýzou?

6 / 43

Zdravotnické oděvy kolekce Care společnosti Altreva přinášejí řadu inovací

7 - 8 / 42

Sebevědomá a v kondici i po čtyřicítce? Jde to

9 / 5

Kostival se osvědčil při hojení i velmi hlubokých ran

9 / 30

Využití Aquacel® Ag Foam

9 / 43

Vítejte v Domově U Anežky

10 / 7

Moderní technologie – motivace a kvalita v domácí péči o zdraví

10 / 27

Pacienti potřebují znát svá práva

10 / 42

Důležitost peritoneální dialýzy pro pacienty se sníženou pohyblivostí

11 / 10

Pacient s nehojící se ránou na amputačním pahýlu dolní končetiny – Léčba Aquacelem Ag Foam

11 / 42

Sestra a PD pacient jsou partneři

12 / 4

Perfektní kombinace

12 / 42

Recenzovaný článek/Kazuistika

Ošetřovatelská péče o pacienta s Crohnovou chorobou na interním oddělení

9 / 23 - 25

Peadiatric Basic and Advanced Life Support

10 / 17 - 19

Špecifické terapeutické prístupy v psychiatrickej ošetrovateľskej praxi

10 / 19 - 22

Ošetřovatelská péče u pacienta s diagnózou uštknutí jedovatým hadem, chřestýšem skvrnitým

10 / 23 - 26

Newborn Basic and Advanced Life Support

12 / 15 - 17

Recenzovaný článek/Odborný článek

Scientologická církev a přístup jejích členů ke zdraví

6 / 26 - 28

Jak plavání ovlivňuje zdraví kojenců a batolat?

7 - 8 / 11 - 14

Kľúčové intervencie sestier pri ohrození života pacienta anafylaktickou reakciou v krajnej núdzi

7 - 8 / 15 - 18

Recenzovaný článek/Retrospektivní studie

Pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I ve Fakultní nemocnici Brno

6 / 23 - 25

Recenzovaný článek/Teoretický článek

Špecifiká potrieb u pacienta s diabetes mellitus 1. typu

3 / 29 - 32

Výročí

Profesor Jan Deyl – oftalmolog se srdcem plným lásky

3 / 5

Ošetřovatelské školy slaví letos sto let od svého zřízení

7 - 8 / 6 - 7

Ze života nemocnic

Sestry v prachatické nemocnici oslavily svůj svátek v historických uniformách

9 / 39

Den zdravé nemocnice v ÚVN Praha

11 / 37