COVID-19
 

Rejstřík 2010

 
Článek Číslo / strana
Téma

Nebezpečná blízkost. Když po vás pacienti jdou

1 / 3 - 4

Trend – poptávka po sestrách. Ne příliš staří pro pečovatelství?

2 / 3 - 4

Trend – poptávka po sestrách. Romové jako pomocníci v nemocnicích

2 / 5 - 6

O prestiži sester s ministryní zdravotnictví

4 / 3

Sestry a porodní asistentky v Evropě

5 / 3

Specializační vzdělávání. Mýty a skutečnosti specializované způsobilosti všeobecných sester. 1

6 / 3 - 4

Specializační vzdělávání. Mýty a skutečnosti specializované způsobilosti všeobecných sester. 2

7 - 8 / 3 - 4

Elektronická dokumentace a zkušenosti sestry

9 / 3 - 4

Kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků

10 / 3 - 4

Sestra v politice

10 / 5

Novela jako odpověď na potřeby nelékařů

11 / 3 - 4

Vzdělávání odborné a lidské

12 / 3 - 4

Máte slovo

Povolání sestry, zdravotnického asistenta a pečovatele pohledem z praxe. V čem jsou stejná a v čem odlišná?

4 / 4 - 5

Ohodnocení sester domácí péče

4 / 5

Zpravodaj ČAS

Bezpečnější a kvalitnější zdravotnictví

1 / 5

Čas pro sekci farmaceutických asistentů

1 / 6 - 7

Co život dal a vzal

1 / 7

Český zdravotník doma a v zahraničí

1 / 8

Nové funkce sester na pořadu dne

1 / 9 - 10

Konference (nejen) zdravotních laborantů

1 / 10

Čas pro dermatovenerologickou sekci

2 / 8 - 10

Co život dal a vzal

2 / 10

Konference traumatologicko-ortopedické sekce a VFN

2 / 10

Sestry na tanečním sále

2 / 11

Ošetrovateľské brošne a odznaky

2 / 12

Čas pro sekci domácí péče

3 / 6 - 7

Kontakt formou adopce

3 / 8 - 9

„Bez příkazů, prosím!“

3 / 9

Co život dal a vzal

3 / 9

Čas pro nefrologickou sekci

4 / 6 - 8

Co život dal a vzal

4 / 8

Čas pro onkologickou sekci

5 / 4 - 5

ČAS bude slavit i oceňovat

5 / 5

Jak vznikají nové kódy výkonů nelékařů

5 / 6 - 7

Co život dal a vzal

5 / 7

Bude nám potešením privítať vás

5 / 8

Konference oftalmologických sester a ortoptistek

5 / 8 - 9

Prevence nozokomiálních infekcí

5 / 9 - 10

Onkologické choroby v domácí péči

5 / 10

Čas pro oftalmologickou sekci

6 / 34 - 35

Co život dal a vzal

6 / 35

Novinky na kongresu sekce ARIP

6 / 36 - 37

Konference zdravotních laborantů

6 / 36

Sokolovské dialyzační středisko slavilo konferencí

6 / 37

II. evropský kongres psychiatrického ošetřovatelství. Budování mostů

6 / 38 - 40

Čas pro traumatologicko-ortopedickou sekci

7 - 8 / 34 - 35

II. evropský kongres psychiatrického ošetřovatelství. Budování mostů

7 - 8 / 35 - 36

Co život dal a vzal

7 - 8 / 35

I. mezioborová konference FTNsP

7 - 8 / 37

Jiráskovy dny

7 - 8 / 37

Mezioborová spolupráce a kazuistiky

7 - 8 / 37

Hladovění nemocných

7 - 8 / 38

Moderní postupy ve stomatologii

7 - 8 / 38

Postřehy zástupkyně ČAS z mezinárodních setkání

7 - 8 / 39 - 40

Čas pro sekci hojení ran

9 / 34 - 35

Co život dal a vzal

9 / 35

Nové výkony pro psychiatrické sestry

9 / 36 - 37

Diabetologické sestry a Sazebník výkonů

9 / 37

Nej sestřička

9 / 37

ČAS spolupořadatelkou nefrologického kongresu

9 / 38

Předsedkyně sekce představuje místopředsedkyni

9 / 38 - 39

V Lednici se mluvilo o domácí péči

9 / 39

Čas pro stomatologickou sekci

10 / 36 - 37

Dana Jurásková o dalším směřování ČAS

10 / 37 - 39

Komunikace ve zdravotnickém zařízení

10 / 39

Čas pro pedagogickou sekci

11 / 36 - 38

Přešlapy vysokoškolského vzdělávání sester

11 / 38

Region Mladá Boleslav ČAS v Batistu

11 / 39

20 let domácí péče v České republice

11 / 40

Role nelékařů v českém zdravotnictví

12 / 27

Čas pro sekci nukleární medicíny

12 / 38 - 40

Nefrologické ošetřovatelství v evropském měřítku – EDTNA/ERCA

12 / 41

Ze zahraničí

Febrilní neutropenie. Prevence je důležitá pro výsledek chemoterapie

1 / 11 - 12

Prázdninová stáž v Nizozemsku

3 / 14 - 15

Studijní pobyt v Itálii – příležitost pro sestry

4 / 12 - 13

Ze zahraničního tisku

Nursing, 2008, 38, č. 6

1 / 13

Nursing Times, 2009, 105, č. 36, 37

2 / 13

Nová partnerství pro větší kapacity vzdělávání sester

3 / 3 - 4

Journal of Gerontological Nursing, 2008, 34, č. 7

3 / 10

Voda z vodovodu na rány – ano, či ne?

3 / 46 - 47

Nursing Times, 2009, 105, č. 41

4 / 9

Podpora kontinence při akutní péči v nemocnicích

4 / 20 - 21

American Journal of Nursing, 2008, 108, č. 12

5 / 11

Tromboembolie

6 / 6

Kožní problémy při inkontinenci

6 / 28 - 31

Nursing Times, 2010, 106, č. 8. Sexuální zneužívání, domácí násilí aj.

7 - 8 / 6

Bakterie a bolest u popálených pacientů

9 / 5

Poskytování důstojné péče

10 / 6

Nursing Times, 2010, 106, č. 23 a 24. Ošetřovatelské modely

11 / 4 - 5

Nursing 2010, 2010, 40, č. 8. Úrazy seniorů, Sjögrenův syndrom a hyperkoagulopatie

12 / 4 - 5

Historie

Ženy, které měnily zdravotnictví 9. – M. J. Nápravníková-Pazourková (1897–1987)

1 / 17

Ženy, které měnily zdravotnictví 10. – Marta Anna Šindlerová

2 / 16

Historie českého ošetřovatelství do roku 1989

3 / 11 - 13

Ženy, které měnily zdravotnictví 11. – Marie Anzenbacherová

3 / 13

Kazuistika

Recenzovaný článek. Těžký průběh varicely v graviditě, zapříčiněný sekundárním imunodeficitem

1 / 18 - 21

Akutní exacerbace astmatu při kontaktu s koněm

1 / 28

Péče o pacienta s dg. paranoidní schizofrenie

2 / 17 - 18

Recenzovaný článek. Čtyřletý pacient s dilatující kardiomyopatií

3 / 16 - 18

Úraz oka

4 / 14 - 15

Recenzovaný článek. Ošetřování polymorbidního nemocného s dekompenzovaným diabetem 2. typu, ICHS a nefrotickým syndromem

6 / 7 - 9

Recenzovaný článek. ?Roztroušená skleróza mozkomíšní u čtrnáctileté dívky

7 - 8 / 7 - 8

Recenzovaný článek. Rotavirové průjmy u dětí

9 / 8 - 10

Recenzovaný článek. Tularémie u šestnáctiletého chlapce

9 / 11 - 14

Recenzovaný článek. Kazuistika 40leté zdravotní sestry s alkoholickou jaterní cirhózou

10 / 8 - 9

Péče o dítě v terminálním stadiu v malé okresní nemocnici

11 / 7 - 8

Recenzovaný článek. Kazuistika nemocné s Münchhausenovým syndromem

11 / 12 - 13

Praxe

Morfologie lymfocytů

1 / 32

Ošetřovatelská péče o nemocného s aplastickou anémií

1 / 33 - 34

Nádor štítné žlázy, odhalený při vyšetření v rámci screeningu poruch štítné žlázy

1 / 35

Co nabízí Centrum pro poruchy spánku a bdění a video EEG laboratoř

1 / 36

Diferenciální diagnostika záchvatových onemocnění ve video EEG laboratoři

1 / 37

Diferenciální diagnostika záchvatového onemocnění kojence

1 / 38 - 39

Průlomová bolest u onkologických nemocných

1 / 39 - 40

Recenzovaný článek. Nejčastější onemocnění oka v dětském věku

2 / 19 - 21

Pleoptická cvičení tupozrakosti u dětí

2 / 30 - 31

Ortoptické cvičení v Očních mateřských školkách

2 / 32

Dětské brýle

2 / 33

Práce stomasestry – co děláme a stejně a v čem se možná lišíme

2 / 34

Když se nedaří léčba chronické rány

2 / 35

Komunikace s duševně nemocným pacientem

3 / 20 - 21

Importované nemoci a možnost jejich endemizace

4 / 16 - 17

Canisterapie na dětské neurologii

4 / 17 - 18

Péče o pacienty s inkontinencí stolice

4 / 18 - 20

Výživa a zubní kaz

5 / 18 - 19

Kinestetika usnadňuje práci

5 / 28 - 29

Edukácia pacienta po zaradení do programu dlhodobej domácej oxygenoterapie

5 / 29 - 31

Edukace pacientů před plánovanou operací štítné žlázy

5 / 31 - 32

Domácí násilí z pohledu sestry

5 / 33

Péče o kůži při inkontinenci

5 / 34 - 35

Uzavřený systém na odvod průjmovité stolice v prevenci infekcí

5 / 36 - 38

Postupy šetřící záda ošetřovatelů

9 / 6 - 7

Recenzovaný článek. Ošetřování nemocné s CH OPN na neinvazivní plicní ventilaci s použitím NAN DA II taxonomie

10 / 10 - 14

Recenzovaný článek. Klíčové biochemické markery zánětů

10 / 14 - 16

Recenzovaný článek. ?Skolióza u detí – prevencia a liečba

10 / 16 - 19

Recenzovaný článek. ?Ošetřovatelská etika Milosrdných sester Řádu sv. Karla Boromejského

10 / 20 - 21

Recenzovaný článek. ?Specifika práce sestry v chemoterapeutické ambulanci

10 / 24 - 27

Komunikace s problémovým pacientem v přednemocniční péči a na urgentním příjmu

10 / 32 - 34

S dialýzou lze plnohodnotně žít

10 / 35

Mukozitida dutiny ústní po autologní transplantaci kmenových buněk

11 / 8 - 9

Význam peritoneální dialýzy v léčbě pacienta při chronickém selhání ledvin a role sestry

11 / 10 - 11

Recenzovaný článek. Plicní hypertenze

11 / 14 - 18

Recenzovaný článek. Pooperační bolest v dětském věku

11 / 18 - 20

Dobrý konec života

12 / 10

Recenzovaný článek. Neprospívání kojence veganské matky

12 / 11 - 13

Recenzovaný článek. Bezpečné krytí odběrových ploch

12 / 14 - 15

Recenzovaný článek. Chronický kašeľ jako ošetrovateľský problém

12 / 19 - 20

Recenzovaný článek. Novější prostředky ke kontrole glykémie u diabetu 2. typu

12 / 21

Recenzovaný článek. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po laparoskopickej nefrektómii podľa modelu Virginie Henderson

12 / 25 - 18

Výzkum

Inkontinence v České republice

2 / 42

Pilotní studie. Vliv záchytného systému k odvodu tekuté stolice na kvalitu ošetřovatelské péče u pacienta s průjmovitou stolicí hospitalizovaného na intenzivních pracovištích

6 / 32 - 33

Recenzovaný článek. Dopad porodního traumatu na schopnost žen kojit. Dvojí odezva

10 / 27 - 32

Recenzovaný článek. Nefarmakologické ovlivnění obezity u dětí

11 / 24 - 26

Recenzovaný článek. Prieskum náročnosti ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s rizikom suicidia

11 / 27 - 30

Recenzovaný článek. Fyzická poranění žen přicházejících do nemocnice po napadení během období souvisejícího s těhotenstvím

11 / 31 - 35

Recenzovaný článek. Vplyv životného štýlu na kvalitu života pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

12 / 32 - 36

Multikulturní ošetřovatelství

Zkušenosti ze zahraničí. Kulturní rozdíly ve vnímání a léčbě bolesti

4 / 32 - 33

Management

Mapy starostlivosti

4 / 44 - 45

Psychologie

Co je považováno za erotické v neverbální komunikaci

3 / 40 - 41

Recenzovaný článek/Případová studie

Klíšťová encefalitida u dětského pacienta

5 / 13 - 17

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe

Průběh transplantace Langerhansových ostrůvků

1 / 29 - 31

Refrakční vady v dětském věku a jejich korekce

2 / 28 - 29

Ošetrovanie chorých Alzheimerovou chorobou

2 / 36 - 38

Octreoscan – součást onkologické diagnostiky

3 / 19 - 20

Odchlípení sítnice

4 / 28 - 29

Rodina jako rizikové prostredie pre romské dieťa

4 / 34 - 36

Monitorování léčby heparinem

6 / 9 - 11

Použití dvojlumenové gastrické sondy v péči o novorozence

6 / 12 - 13

Pars plana vitrektomie a peeling sítnicových membrán

6 / 14 - 15

Popôrodné psychické poruchy v intenciách ošetrovateľstva

6 / 16 - 18

Biobehaviorální přístup k chápání onkologického onemocnění

7 - 8 / 8 - 11

Specializovaná rehabilitace pro pacientky po chirurgické léčbě Ca prsu

7 - 8 / 12 - 13

Fyzikální terapie je jedním ze základních typů léčby

7 - 8 / 14 - 15

Onemocnění související s obezitou aneb proč nám tak ztěžuje a zkracuje život

7 - 8 / 15 - 17

Kam směřuje management chronické rány v ošetřovatelství?

7 - 8 / 18 - 19

Pacient s depresivní poruchou v psychiatrické ambulanci

7 - 8 / 20 - 24

Péče o zdraví zaměstnanců

7 - 8 / 24 - 25

Práce ortoptisty v praxi

9 / 15 - 16

Diskomfort dítěte v období erupce první dentice

9 / 16 - 19

Urolitiáza – možnosti léčby

9 / 20 - 21

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Enterální výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče

2 / 39 - 41

Zdravotní a psychosociální dopad vertebrogenních onemocnění na zdravotnický personál

4 / 37 - 39

Využití role sestry rozhodovatelky v praxi v jihočeském regionu

4 / 40 - 43

Radiační zátěž zdravotníků při vyšetřování sentinelové uzliny

5 / 39 - 41

Závislost účinnosti léků stimulujících tvorbu folikulů na odbornosti aplikujícího subjektu

5 / 42 - 43

Struktura pracovních činností všeobecných sester v řídicích pozicích

6 / 18 - 21

Význam dojčenia v ochrane a podpore zdravia u detí

6 / 24 - 26

Odhad spotřeby pracovního času vrchních a staničních sester v českých nemocnicích

7 - 8 / 26 - 29

Možnosti prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov pri ošetrovaní chorých v terminálnom štádiu ochorení

7 - 8 / 29 - 33

Multikulturní přístup zdravotníků k umírajícím

9 / 24 - 29

Sledování pádů hospitalizovaných pacientů v České republice

9 / 29 - 33

Zaznamenali jsme

Urgentní medicína – víme, co to je?

3 / 43

Kdo se stane novou „Nej sestřičkou“?

6 / 41

Byl to krásný den. SENI CUP 2010

7 - 8 / 41

O romské komunitě

7 - 8 / 41

Sestry z nefrologie diskutovaly o permanentních katetrech

7 - 8 / 42

Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče

9 / 40

Úspěch nelékařů na poli vzdělávání

9 / 40

50. výročí vzniku vysokoškolského studia sester

9 / 41

Duševní poruchy a kvalita péče

9 / 41

Hydrogely v péči o rány

11 / 41

XVI. královéhradecké ošetřovatelské dny

11 / 41

8. liberecké psychologické dny

11 / 42

Cesta k modernímu ošetřovatelství, ročník 12

11 / 42

Obezitologie & bariatrie 2010

12 / 42

Vzdělávání

Projekt Prevence zdraví

1 / 45

Učíme se rozumět

2 / 46

Právo

Recenzovaný článek. Poskytování zdravotní péče v rámci ozbrojeného konfliktu

1 / 41 - 44

Poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb

3 / 38 - 40

Neobvyklý případ iatrogenního poškození při poskytování zdravotní péče

11 / 6

Co se může stát při poskytování ošetřovatelské péče

12 / 6

Akce, události

Byla jsem studentkou posledního ročníku ošetřovatelství na 1. LF UK

1 / 46

Sestry v čele změn

1 / 46

Specializační vzdělávání v oboru fyzioterapie

1 / 46

Budoucí zdravotní laboranti potřinácté „zkřížili zbraně“

2 / 44

Telekonference jako příspěvek k inovaci

2 / 45

1. pražské mezioborové onkologické kolokvium

3 / 42 - 43

Kdo má léčit ránu?

3 / 44

Sestry na 4. kongresu primární péče

4 / 46

Světový den ledvin. Příspěvky pro širokou veřejnost

5 / 46

Rozhovor

Ženy, které měnily zdravotnictví 12. – Ludmila Nermutová

4 / 10 - 11

Ženy, které měnily zdravotnictví 13. – Iva Holmerová

5 / 12

Význam prevence ve stomatologii – Z. Broukal

5 / 20 - 21

Osobnost ošetřovatelství. Nemocnice – můj život – A. Chrzová

10 / 7

Kdo je stážová sestra? – Renata Vicianová

12 / 6 - 8

Ošetřovatelství / sestry a pokroky medicíny

Príspevok k pojmotvorbe v ošetrovateľstve

1 / 14 - 16

Příspěvky k léčbě rakoviny

7 - 8 / 5

Cesta respektu a porozumění

9 / 6

Aktuálně / informace

Diabetologický den

1 / 4

Den ošetřovatelství ve VFN

6 / 1

Oslavy dne sester. ČAS protančila stoletím

7 - 8 / 1

Kulatý stůl. Pracovní násilí a jeho zdroje

11 / 1

Česká asociace sester na sklonku roku

12 / 1

Nové knihy

Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči

1 / 4

Nevěra a její zvládání

5 / 9

Psychiatrie

5 / 9

Rady a tipy pro domácí ošetřovatelskou péči

5 / 9

Kala. M. Jak jsem se stal chalupářem.

7 - 8 / 4

Keleman S. Ztělesněná zkušenost.

7 - 8 / 4

Koukolík F. Jádro. Televizní eseje.

7 - 8 / 4

Bowlby J. Vazba.

9 / 4

NANDA INTERNATIONAL. NANDA – Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2009–2011

9 / 4

Tichá A, Raková M. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími

9 / 4

Kutnohorská Jana. Historie ošetřovatelství

10 / 5

Marková Monika. Sestra a pacient v paliativní péči

10 / 5

Málková I, Štochlová J. Hubneme s rozumem tvořivě. Variabilní jídelníček. Pro hubnutí a udržení váhy.

11 / 5

Plevová I, Slowik R. Komunikace s dětským pacientem.

11 / 5

Zachová V a kolektiv. Stomie.

11 / 5

Ferrero B. Vánoční příběhy pro potěchu duše.

12 / 5

Malíková E. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních.

12 / 5

Venglářová M. Sestry v nouzi. Syndrom vyhoření, mobbing, bossing.

12 / 5

Odborný text

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Hypertenze

1 / 48

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Hypertenze pro dipl. farmaceutické asistenty

2 / 48

Trendy

Sladké léčivé zlato. Medová terapie využívaná v ošetřovatelství

2 / 14

Fejeton

Z lednového zápisníku

2 / 1

Z únorového zápisníku

3 / 1

Z dubnového zápisníku

4 / 1

Anonymní čekárna

5 / 1

Přílohy / speciály

Kompetence sester v hojení ran

3 / 28 - 37

Inkontinence moči

7 - 8 / 8

Nozokomiální nákazy

12 / 26 - 31

Editorial

Jistota kvalitní informace

1 / 1

Akcent se představuje

2 / 1

Ministryně sestra

3 / 1

Holistický přístup k pacientovi

4 / 1

Univerzalizace, nebo specializace?

5 / 1

Cesta za kvalitou v novém outfitu

6 / 1

Neobsazená doména sester

7 - 8 / 1

Jak psát odborné články pro Florence. Editorial

9 / 1

Platy a registrace, hity letošního léta

10 / 1

I nemožné se podaří!

11 / 1

Česká asociace sester na sklonku roku

12 / 1