COVID-19
 

Rejstřík 2011

 
Článek Číslo / strana
Téma

Nový katalog prací

1 / 3 - 7

Malá a velká novela ošetřovatelského zákona. Odkdy a o čem?

2 / 3

Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče

3 / 3 - 4

Sestra v následné péči včera a dnes 

4 / 3 - 4

Start elektronické dokumentace v Benešově

5 / 3 - 5

ČAS měsíc po volbách

6 / 3 - 5

„Velká“ novela zákona č. 96/2004 Sb.

7 - 8 / 3 - 4

Sestra v následné péči. Hospicová péče – I. část

9 / 3 - 4

Program Grundtvig – příspěvek ke vzdělávání dospělých

9 / 5 - 6

Sestra v následné péči. Hospicová péče – II. část

10 / 3

Sestra v následné péči. Poskytování paliativní péče v domácím prostředí pacienta

10 / 4 - 6

Sestra v následné péči. Hospicová péče – III. část

11 / 3

Hospicová péče – IV. část

12 / 3

Zpravodaj ČAS

Ošetřovatelství v interních oborech

1 / 47

Pomáháme pomáhat

1 / 47

IX. konference pneumologické sekce

1 / 48

ČAS v Senátu

1 / 49

Závažné krvácivé stavy očima lékařů, laborantů a sester

1 / 49 - 50

Vše o mužích

1 / 50

Výzva prezidentky ČAS Mgr. D. Juráskové k platové situaci zdravotníků

1 / 50

Civilizační choroby a jejich prevence

2 / 51

ČAS – integrální součást mezinárodního oošetřovatelství

2 / 51

Inovace v ošetřovatelství – kongres s mezinárodní účastí

2 / 52

Sestry na sále v záři reflektorů

2 / 52

Ministr potvrdil jednotnou platovou politiku pro všechny zdravotníky

2 / 53

Vzpomínky na kolegyni a sestru Věru Hoškovou

2 / 53

ČAS před fórem delegátů piluje program

3 / 49 - 50

13 základních oblastí spolupráce ČAS na reformě zdravotnictví

3 / 50

Kandidátky na prezidentku ČAS na volební období 2011–2015

3 / 51

Pracovní den – mezinárodní spolupráce ČAS s EDTNA/ERCA

3 / 52

Šetření dekubitů na národní úrovni jako podpora pro rozhodování

4 / 39 - 40

Kvalita v ordinacích praktických lékařů

4 / 40 - 41

Fórum delegátů posunulo ČAS

4 / 41

„Nebudeme zanedbávat nelékařské zdravotnické pracovníky“

4 / 42

Co nás ohrožuje?

5 / 34 - 35

Sledování dekubitů na národní úrovni – metodika prevalenčního šetření

5 / 36 - 37

Multikulturní a právní pohled při ošetřování pacienta

5 / 37 - 38

Nutriční péče v onkologii

5 / 39 - 40

Úspěchy a rezervy ČAS

6 / 29

Individuální plány a vize nového prezidia

6 / 30 - 31

Bezpečí zdravotníků na konferenci prezidia ČAS

6 / 31

Sledování dekubitů na národní úrovni – zpracování výstupů a jejich publikace

6 / 32

První dvě vlaštovky v domácí péči

6 / 33 - 35

Novinky ze sněmu

6 / 35

ČAS staví na osobnostech a spolupráci

7 - 8 / 32 - 33

Kongres o společné cestě sester a lékařů stoletími

7 - 8 / 33

X. konference pneumologické sekce

7 - 8 / 34

Sledování dekubitů na národní úrovni – výpočty ukazatelů a jejich standardizace

7 - 8 / 35

Cévní přístupy u chronické dialýzy

7 - 8 / 36

Andrologie přilákala pozornost sester

7 - 8 / 37

Plné sály Dáši Škochové

9 / 40

Projekt Konference a semináře pro nelékařské obory se rozbíhá do měst

9 / 41

Poděkování kolegyním ARIP

9 / 42

Zvýhodněný očkovací program

9 / 42

Bezpečná nemocnice

9 / 43

Pracovní skupina pro legislativu

10 / 42

Rozloučení s Evou Kvasnicovou

10 / 43

Pracovní skupina k Sazebníku výkonů při ČAS

11 / 34

Odešel lékař s velkou úctou k sestrám

11 / 35

Poznávací zájezd ČAS po Francii

11 / 36 - 37

Projekt Pády a zranění pacientů při hospitalizaci zaujal CHU Angers

11 / 38 - 39

Před zdravotníky nelékaři leží šance. Je třeba ji zvednout.

11 / 39

„Vlastně mám úžasný život!“ (Rozhovor s R. Wagnerovou)

11 / 40 - 41

Sedm kursů statečných a úspěšných

11 / 41 - 43

Směřování nefrologického ošetřovatelství

11 / 43

Pracovní skupina pro dlouhodobou péči při ČAS

12 / 38

Dotek v terapii

12 / 39

Nefrologická sekce ČAS na Slovensku

12 / 39

Podzimní konference prezidia ČAS

12 / 40 - 41

Zrození ČAS

12 / 40 - 41

Novinky databáze členů ČAS

12 / 41

Celoživotní vzdělávání nelékařů v ÚVN

12 / 42

Za tajemstvím úspěchu znovu do Zlína

12 / 43

Ze zahraničního tisku

Péče o mrtvé tělo i truchlící pozůstalé

1 / 8

Deprese

2 / 4

Inkontinence. Zvyšuje inkontinence moči nebezpečí pádů?

2 / 46 - 48

Inkontinence. Opakující se infekce močového traktu nestačí léčit – je třeba se zabývat i jejich příčinami

2 / 48 - 50

Nursing Times, 2010, 106, č. 32, 41, 43

3 / 6

Geriatrie. Hledání nejlepší praxe při ošetřování tržných poranění kůže u seniorů

3 / 39 - 41

Operační krytí. Prevence a kontrola infekcí na operačním sále: snižování rizika infekce operační rány.

3 / 44 - 48

Péče o pacienty s demencí

4 / 5

Nepřímá podtlaková terapie: inovovaná technika využití systému podtlakové terapie ran

4 / 20 - 21

Proč byl mozkový nádor původně považován za hypoventilaci z úzkosti

5 / 16 - 17

Psychická onemocnění jsou léčitelná

5 / 28

Potravinové doplňky a další (nejen) nutriční péče

5 / 43

Dekubity. Může polohování pacientů s dekubity podpořit hojení ran?

6 / 18 - 19

Výzkumné priority u močové inkontinence

6 / 20 - 21

Péče o stomiky. Stoma a sexualita

9 / 36 - 37

Inkontinence. Podpora kontinence. Inkontinence a dermatitida. Větší bezpečí díky poradenství

11 / 30 - 31

Inkontinence. Jaká je nejefektivnější metoda prevence a terapie dermatitidy související s inkontinencí?

11 / 31 - 33

Historie

Pomocníčky bohyne Artemis v dejinách času

10 / 40 - 41

Kazuistika

Paliativní onkologická péče o pacientku s lokálně pokročilým maligním melanomem

4 / 6 - 7

Pneumokoková meningitida u jedenáctileté dívky

5 / 6

Význam zapojení rodiny do domácí zdravotní péče

12 / 5 - 6

Praxe

Vývoj zraku a jednoduchého binokulárního vidění u dětí

4 / 7 - 8

Stomické zdravotnické prostředky

4 / 32 - 38

Fluoridy v prevenci zubního kazu

5 / 7

Sestra v následné péči. Vliv staniční sestry na životní fáze týmu

5 / 8 - 9

Mléko pro zuby mléčné i stálé

6 / 6

Univerzita čištění zubů pro třetí věk

6 / 7

Mezinárodní ošetřovatelství. „Mladý“ model J. C. Bacote

7 - 8 / 5 - 6

Sestra v následné péči. Využití informačních technologií v ekonomickém myšlení staniční sestry

7 - 8 / 7 - 8

Bezpečnostní pás jako prevence pádu pacienta v nemocnici Havlíčkův Brod

7 - 8 / 8 - 9

Adaptační proces sester v nemocnici s JCI

9 / 8 - 9

Diagnostika a výskyt profesních dermatóz

9 / 9 - 10

Sestra v následné péči. Demence, nebo deprese? Jak rozpoznat příznaky?

9 / 11

Poruchy chování seniorského věku

10 / 7 - 9

Prevence dekubitů při delirantních stavech a těžké demenci

10 / 10 - 12

Infekce virem AH1N1 v intenzivní péči

10 / 13 - 15

Sestra v následné péči. Rehabilitace u dementních seniorů v LDN

10 / 16 - 19

Outsourcing služeb ve zdravotnictví

10 / 20 - 21

Náš úkol – usnadnit každodenní život seniorů

11 / 4 - 6

Vybrané nové metody léčby diabetické nohy

11 / 6 - 9

Vybraná slova o stáří

11 / 10 - 11

Používání tromboembolických punčoch

11 / 12

Šetření dekubitů na národní úrovni

11 / 13

Zdravotnické prostředky používané při operacích HIV+ pacientů

12 / 6 - 8

Noční pomočování stojí za pozornost lékařů

12 / 8 - 9

Výzkum

Jak potřebná je prevence pracovního násilí?

3 / 4 - 5

Smrt a umírání na ARO

5 / 9 - 11

Ohlédnutí za deseti lety

9 / 11 - 12

Recenzovaný článek/Případová studie

Podíl manuálních lymfodrenáží na hojení chronických ran

1 / 9 - 11

Ošetřovatelská péče o popáleného pacienta

2 / 6 - 7

Akutní myeloidní leukémie u 54leté pacientky

3 / 7 - 10

Tonutí: využití oscilační ventilace u dospělých

4 / 12 - 15

Ošetřovatelský proces u klienta po rozsáhlém operačním výkonu na GIT pro karcinom rekta

5 / 12 - 16

Syndróm diabetickej nohy

7 - 8 / 10 - 13

Syndrom spánkové apnoe – Ondinina kletba

9 / 13 - 14

Aspirační pneumonie u psychiatricky léčené pacientky

9 / 15 - 16

Neodkladný porod císařským řezem

10 / 24 - 26

Péče o pacientku s dg. postantibiotická klostridiová kolitida

10 / 27 - 29

Karcinom z Merkelových buněk

11 / 14 - 16

Život s karcinómom prostaty

12 / 10 - 12

Ošetřovatelská péče o pacienta s Lyellovým syndromem

12 / 13 - 14

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe

Odběr kapilární krve – rutina s mnoha riziky?

1 / 12 - 16

Rodičem po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětství

1 / 17 - 20

Rizika otrav u dětí

2 / 8 - 9

Práce specializované sestry na lůžkovém oddělení pro poruchy příjmu potravy

2 / 10 - 11

Podpora zdravia pomocou farieb

2 / 12 - 14

Vyšetření centrální zrakové ostrosti u dětí

2 / 15 - 17

Psychosociální aspekty závažných úrazů oka

2 / 18 - 22

Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s mechanickou poodporou srdca ECMO na OAIM

3 / 11 - 14

Ochrana zranitelných dospělých – systém britské péče

3 / 14 - 16

Starostlivosť o spirituálne potreby nevyliečitelne chorých a zomierajúcich

3 / 17 - 18

Anglická diabetologická terminologie

3 / 19 - 20

Některá psychologická hlediska v péči o děti s potižením

4 / 16 - 17

Hrozba menom tuberkulóza

4 / 18 - 19

Self-manažment a edukácia astmatických pacientov

5 / 17 - 19

Lymfedém z pohledu sestry domácí péče

5 / 20 - 21

Histaminová intolerance

6 / 8 - 9

Úloha sestry při zavádzaní periférnych venóznych kanýl

6 / 10 - 13

Sestra v následné péči. Nutriční péče při delirantní stavu

6 / 14 - 16

Ošetřování uzavřeného infúzního systému

7 - 8 / 19 - 21

Sestra jako manažerka péče o nevyléčitelně nemocné

9 / 17 - 18

Etika pro život – aktuální problémy zdravotní péče

9 / 19 - 21

Ambulance paliativní onkologické péče

9 / 24 - 25

Péče o hudební potřeby pacientů v Krajské nemocnici Liberec

9 / 26 - 27

Edukačná karta při lymfedéme hornej konnčatiny

10 / 30 - 31

Dezinfekce. Stratégia vzdelávacieho programu hygieny rúk pre klinickú prax

11 / 24 - 27

Očkování dospělé populace v podzimní sezóně – významný úkol nejen pro sestry v primární péči

12 / 15 - 17

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva

Výzkum popisů pracovních činností vrchních a staničních sester

1 / 30 - 33

Konflikty v ošetrovateľskej praxi a možnosti ich kreatívneho riešenia

2 / 30 - 34

Rola pôrodnej asistentky v podpore a pomoci využívania polôh u rodičky

2 / 35 - 38

Bezpečnost personálu ve zdravotnickém zařízení

3 / 21 - 25

Screening rizika pádů v pediatrii

3 / 25 - 27

Strach ze smrti, umírání a umění doprovázet z pohledu všeobecné sestry a laické veřejnosti

4 / 24 - 30

Identita v profesi sestry z pohledu sester a rodinných příslušníků

5 / 24 - 27

Mobbing ve zdravotnických zařízeních

6 / 24 - 28

Předpoklady pro práci sester v hospici

7 - 8 / 26 - 31

Monitoring self-managementu zdravia sestier

9 / 28 - 32

Terénní péče v porodní asistenci

9 / 33 - 35

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Psychosociální podpora předčasně porodivších žen po úmrtí novorozence

1 / 21 - 27

Zdravotné a sociálne aspekty práce s klientmi zariadení sociálnych služeb, trpiacimi Alzheimerovou chorobou

2 / 23 - 27

Uvedomelá fertilita pomocou implementovania metód sledovania plodnosti

6 / 17 - 18

Diagnostika delirantního stavu testem MMSE

7 - 8 / 24 - 26

Edukácia rodičov dieťaťa s nefrotickým syndrómom v domácom prostredí

10 / 32 - 34

Dětská úrazovost

10 / 36 - 38

Vojenský zdravotnický nelékařský personál

11 / 16 - 20

Ošetřovatelská péče u pacienta s pooperačním deliriem

12 / 18 - 21

Orientace sester v problematice V.A.C. terapie v kardiochirurgii

12 / 24 - 25

Odborné téma

Léčba rány. Krok za krokem v základech hojení ran. Recenzovaný článek

1 / 34 - 38

Léčba rány. Život s chronickou ránou

1 / 39 - 40

Nutriční péče. Kvalifikovaná nutriční péče musí být součástí komplexí léčby

1 / 41 - 43

Nutriční péče. Umělá kojenecká výživa. Recenzovaný článek

1 / 44 - 46

Dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální nákazy. Recenzovaný článek

2 / 39 - 41

Dezinfekce, sterilizace. Jak se vyhnout pochybení – „právní minimum“ pro všechny odbornosti

2 / 43 - 44

Dezinfekce, sterilizace. Ruce zdravotníků odpovídají za většinu nozokomiálních nákaz

2 / 44 - 45

Geriatrie. Výživa u lidí s demencí z pohledu ergoterapeuta

3 / 37 - 38

Operační krytí. Operační krytí – pomůcky na jedno použití versus klasické materiály

3 / 42 - 43

Oblečení a obuv zdravotníků nelékařů. Jak by měl vypadat (a jak vypadá) pracovní oděv v nemocnicích

5 / 29 - 33

Hojení ran. Hojení ran z pohledu všeobecné sestry. Recenzovaný článek

7 - 8 / 14 - 16

Hojení ran. Léčba bércového vředu a compliance pacienta – porovnání dvou případů. Recenzovaný článek

7 - 8 / 16 - 18

Dekubity. Sledování výskytu dekubitů v ÚVN

9 / 38 - 39

Dezinfekce, sterilizace. Posilování compliance hygienické dezinfekce rukou ve zdravotnickém zařízení

12 / 26 - 27

Sterilizace zdravotnického materiálu

12 / 28 - 29

Kongresový list

Týmovost v hojení ran

3 / 30 - 31

Dekubitus – indikátor kvality ošetřovatelské péče

3 / 31 - 34

Řešení pro suché i exsudující rány

3 / 35

Mezioborová konference o hojení ran

6 / 36 - 38

Steril.cz – Brno 2011

12 / 31 - 33

Pacient a zdravotník na katetrizačním sále (Ostrava)

12 / 33 - 36

Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. (Praha)

12 / 33

Nefrologické sympozium ´11 Jan Brod Memorial Lecture (Poděbrady)

12 / 36

Zaznamenali jsme

Smrt a její rituály pro pozůstalé

1 / 52

Praktická realizace podpůrné péče ve zdravotnických zařízeních

1 / 52

Neexistuje „čistá“ nemocnice

1 / 53

Posílení profesionalizace sester prostřednictvím mentorství

1 / 53

220. výročí založení VFN v Praze

1 / 54

Konference k 30. výročí dětské dialýzy v ČR

2 / 54

Telekonference o vzdělávání v roce 2011

3 / 54

Firemní mateřská škola – drah, ale významný benefit

5 / 41

Nabídka volných míst sestrám i lékařům po celé Evropě

5 / 41

Antimikrobiální rezistence

6 / 40

Třetí kulatý stůl MZ ČR

6 / 40

Ostrava v urgentní péči

6 / 41

Pracovní den Marty Staňkové

6 / 42

Ocenění Biele srdce 2011 pro sestry a porodní asistentky

7 - 8 / 38

Lodžské dny ošetřovatelství

7 - 8 / 38

Tolerance v životě

7 - 8 / 39

Modernizace dává šanci pacientům a mění práci sester

7 - 8 / 39

Moderní dlouhodobá péče – 15. pražské gerontologické dny

7 - 8 / 40 - 41

BATIST Nej sestřička dozrává na podzim

11 / 21

Vzdělávání

Nový studijní obor zdravotně-sociální pracovník v novém studijním programu

4 / 8

Informační servis

Poděkování spolupracovníkům

12 / 21

Aktuálně / Po uzávěrce

Ohlédnutí za krásnou iniciativou

1 / 51

Novela vzdělávacího zákona byla představena veřejnosti

1 / 51

Dopis Václava Klauuse Daně Juráskové

2 / 1

Stanovisko ČAS podpořil Václav Klaus

2 / 1

Předávání ohně

7 - 8 / 1

Virtuální trénink reality - aby zdravotníky nebolela záda

7 - 8 / 42 - 43

Nabídka sestrám – Účast v preventivním programu

9 / 1

Začíná škola. Vrstevnické programy neboli Peer programy

9 / 1

Volné chvíle

Vavřín pro Terezu

1 / 55

V pohodě vždy a všude – doma i na cestách

2 / 55

Konopná kosmetika – pomocník z přírody nejen pro ekzematiky

3 / 55

Při redukci váhy nezapomínejme na vlákninu

4 / 43

Přípravy soutěže Miss sestra 2011

9 / 25

Právo

Kdo oholí pacienta před operací?

2 / 5

Prohřešky v ošetřovatelské dokumentaci

4 / 10

Errare humanum est

Stížnost aneb příliš dobré srdce sestry

5 / 44

Případ žádosti o přednostní ošetření

6 / 44

K pochybení nedošlo, k poškození však ano

7 - 8 / 44

Neschopenky z lásky

9 / 44

Multivitamin jako kompenzace pochybení z nedbalosti

10 / 44

Tvrdá obrana sestry

11 / 44

Poškození prstu dítěte

12 / 44

Nové knihy

Internet jako cesta pomoci. Internetové poradenství pro pomáhající profese

1 / 1

Jak čelit rakovině

1 / 1

Úvod do ergoterapie

1 / 1

Léčebná péče o duši. Průvodce procesem uzdravení celé osobnosti

2 / 5

Základy praktické terminologie pro sestry

3 / 5

Logopedie v ošetřovatelské praxi

4 / 9

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví

4 / 9

Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie

4 / 9

Aktivity pro skupinovou psychoterapii

5 / 5

Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu

5 / 5

Prvních 365 dní v životě dítěte. Psychomotorický vývoj kojence

5 / 5

Když se rodiče rozvádějí. Jak pochopit cítění dítěte a jak mu pomoci

6 / 5

Nápady pro rodičovskou dovolenou

6 / 5

Léčba koněm. Pouť otce za uzdravením syna

7 - 8 / 4

Výchovné maličkosti. Průvodce výchovou dítěte do 12 let

7 - 8 / 4

Hodnocení kvality života pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum

9 / 7

Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach

9 / 7

Pečovatelská služba a individuální plánování. Praktický průvodce

9 / 7

Vnitřní svět traumatu

9 / 7

Zdravotnická povolání

9 / 7

Zůstat spolu nebo se rozejít? Průvodce partnerskou krizí

9 / 7

Angličtina pro fyzioterapeuty

10 / 15

Důvěra v nevědomí

10 / 15

Tělesné postižení jako fenomén a životní realita

10 / 15

Zamyšlení

Léčebné prostředí

4 / 1

Přílohy / speciály

Akcent – Příloha VZP

1 / 12

Editorial

Sestry promluvily

1 / 1

Lidskost velí neopouštět pacienta

2 / 1

Jedině možně rozumně

3 / 1

Esa a dámy

4 / 1

Anketa nám pomohla, děkujeme!

5 / 1

Bože, alespoň tři dny bez sester!

6 / 1

Zamyšlení před dovolenou

7 - 8 / 1

Klient si žádá jinou sestru

9 / 1

Může si pacient za své choroby?

10 / 1

"Ano" Komoře

11 / 1

Všechno nejlepší, ČAS!

12 / 1